6 YAŞ BA29 ARMUT BAHÇE DEKARA VERİM 10 TON

6 YAŞ BA29 ARMUT BAHÇE DEKARA VERİM 10 TON
8 YAŞ BA29 ARMUT BAHÇE DEKARA VERİM 6 TON